Hội đồng Đạo đức Trường Đại học Y tế công cộng (HUPH Institutional Review Board)

Mã số IORG (IORG number): IORG0003239

Mã số FWA (FWA number): FWA00009326

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. Nguyễn Thúy Quỳnh

Thư ký Hội đồng: ThS. Vũ Thị Hậu, ThS. Nguyễn Thị Minh Thành

Bộ phận quản lý: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Phát triển

Địa chỉ liên hệ:  Phòng 409, Nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

 024.6266.3024 |  https://hddd.huph.edu.vn/ |   irb@huph.edu.vn  

HỘI THẢO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017-2022

Trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Johns Hopkins đồng triển khai dự án “Hỗ trợ nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích tại Việt Nam”, sáng ngày 02/3/2023, tại Khách sạn Fortuna Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức thành công Hội thảo tổng kết Chương trình Nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) tại Việt Nam giai đoạn 2017-2022 và Khởi động Chương trình Nghiên cứu Hậu quả, Sức khỏe, Kinh tế và Xã hội do TNTT tại Việt Nam giai đoạn 2023-2026.