Tin tức sự kiện

HỘI THẢO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017-2022

Trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Johns Hopkins đồng triển khai dự án “Hỗ trợ nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích tại Việt Nam”, sáng ngày 02/3/2023, tại Khách sạn Fortuna Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức thành công Hội thảo tổng kết Chương trình Nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) tại Việt Nam giai đoạn 2017-2022 và Khởi động Chương trình Nghiên cứu Hậu quả, Sức khỏe, Kinh tế và Xã hội do TNTT tại Việt Nam giai đoạn 2023-2026.