Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã có thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023
Phòng QLKH&HTPT xin thông báo tới các thầy cô được biết thông tin tại file công văn đính kèm,
Các thầy cô có thể  tìm hiểu các điều kiện cần và đủ để xét chức danh GS/PGS tại Quyết định 37/QĐ-Ttg ngày 31/8/2018 và Quyết định số 25/QĐ-Ttg ngày 31/8/2020 của TTCP.  Nếu thầy cô đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng đăng ký xét duyệt chức danh tại Trường, đề nghị các thầy cô đăng ký với Phòng QLKH&HTPT trước ngày 28/4/2023 để Phòng thực hiện quy trình Hội đồng.
Nếu cần thêm thông tin, các thầy cô  liên hệ với Phòng QLKH&HTPT để được hỗ trợ (CV Thành)