Author: Nguyễn Thị Minh Thành

HỘI THẢO TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017-2022

Trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Johns Hopkins đồng triển khai dự án “Hỗ trợ nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích tại Việt Nam”, sáng ngày 02/3/2023, tại Khách sạn Fortuna Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng (ĐHYTCC) đã tổ chức thành công Hội thảo tổng kết Chương trình Nghiên cứu phòng chống tai nạn thương tích (TNTT) tại Việt Nam giai đoạn 2017-2022 và Khởi động Chương trình Nghiên cứu Hậu quả, Sức khỏe, Kinh tế và Xã hội do TNTT tại Việt Nam giai đoạn 2023-2026.

Read More

Hook Up on Tinder

Since dating can be stressful, there is the possibility of humor to try to reduce tensions. In a new study published in the Proceedings of the National Academy of Sciences, Rosenfeld found that heterosexual couples are more...

Read More