PGS.TS. Vũ Xuân Phú

Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương

Giảng viên 111 tại Trường ĐHYTCC