member

PGS.TS. Nguyễn Thu Hương

PGS.TS. Nguyễn Thu Hương Trưởng khoa Y học cơ sở Chuyên ngành xét nghiệm vi sinh Email: nth14@huph.edu.vn    

TS. Nguyễn Hoàng Anh- thành viên Hội đồng

TS. Nguyễn Hoàng Oanh Hội liên hiệp Phụ  nữ Việt Nam  

TS. Hoàng Khánh Chi- thành viên Hội đồng

TS. Hoàng Thị Khánh Chi Công ty TNHH IRD Việt Nam Chuyên ngành Y tế công cộng  

PGS.TS. Dương Minh Đức

PGS.TS. Dương Minh Đức Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và hành vi Chuyên ngành Y tế công cộng Email: dmd@huph.edu.vn
PGS.TS. Dương Minh Đức

PGS.TS. Dương Minh Đức

PGS.TS. Dương Minh Đức Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và hành vi Chuyên ngành Y tế công cộng Email:...

TS. Đặng Thế Hưng

TS. Đặng Thế Hưng

TS. Đặng Thế Hưng Giám đốc Trung tâm xét nghiệm Chuyên ngành Hóa sinh Email: dth@huph.edu.vn

TS. Đặng Thế Hưng

TS. Đặng Thế Hưng

TS. Đặng Thế Hưng Giám đốc Trung tâm xét nghiệm Chuyên ngành Hóa sinh Email: dth@huph.edu.vn

PGS.TS. Bùi Thị Tú Quyên

PGS.TS. Bùi Thị Tú Quyên

PGS.TS. Bùi Thị Tú Quyên Trưởng bộ môn Thống kê Y tế Chuyên ngành Y tế công cộng Email:...

PGS.TS.Vũ Xuân Phú

PGS.TS.Vũ Xuân Phú

PGS.TS. Vũ Xuân Phú Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương Giảng viên 111 tại Trường ĐHYTCC...

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh

Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác phát triển Giảng viên Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Trường Đại học Y tế công...